Strona główna | Projekt "TRAILS" | Jakie są korzyści dla MŚP z uczestnictwa w projekcie?
 

Logo Interreg Polska-Sachsen 

 

Jakie są korzyści dla MŚP z uczestnictwa w projekcie?

 

Przedstawiciele MŚP będą uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu, którego celem będzie uzyskanie nowych potencjałów w obszarze innowacji i zdolności do tworzenia nowych produktów i usług dla własnej firmy.

 

  • Tworzenie nowych produktów i usług

Pracownicy MŚP otrzymują wsparcie koncepcyjne i techniczne w pracy nad swoimi pomysłami na nowy produkt lub usługę. Przekazywana jest im również podstawowa wiedza na temat tworzenia modeli biznesowych. W ten sposób wspiera się proces przedsiębiorczego myślenia, który w przyszłości pracownicy będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy, jak również w rozwoju nowych produktów i usług dla firmy.

  • Tworzenie prostych prototypów

Pracownicy uzyskują dostęp do mobilnego środowiska pracy wyposażonego w narzędzia i materiały do tworzenia prostych prototypów i demonstratorów. W ten sposób pracownicy zdobywają wiedzę na temat szybkiego wykonywania prototypów (rapid prototyping), metody stosowanej w przedsiębiorstwach, po to aby przyspieszyć proces rozwoju produktu.

  • Wprowadzenie nowych technologii

Pracownicy MŚP mają możliwość przetestowania nowych technologii, takich jak okulary wirtualnej rzeczywistości czy drukowanie 3D i poprzez to uzyskać dodatkowe kompetencje w obsłudze tych urządzeń.

  • Wdrożenie twórczych metod pracy

Pracownicy MŚP, współpracując z trenerami innowacji, pracują nad pomysłami na nowe innowacyjne produkty i usługi  i nad optymalizacją procesów wewnętrznych w firmach ucząc się przy tym nowych metod pracy opartych na co-workingu i pitchingu. Implementacja tych metod w codziennej pracy zwiększy efektywność pracowników MŚP oraz wspomoże przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu przyszłych wyzwań rynkowych.

  • Pozyskanie informacji nt. potencjału edukacyjnego w regionie
Poprzez zaprezentowanie swojej firmy i udział w warsztatach sieciujących MŚP uzyskują dostęp do wykwalifikowanej młodej kadry kształconej w najlepszych szkołach zawodowych  na obszarze wsparcia. W ten sposób już na wstępnym etapie nawiązuje się kontakt pomiędzy pracodawcami w regionie a  młodymi zdolnymi ze szkół zawodowych, co wspomaga budowę regionalnego potencjału. 

 

 

Loga partnerów projektu oraz teskt: Projekt „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym – TRAILS” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty