Menu
 
 
 
Strona główna | Kurs krok po kroku
 

Kurs krok po kroku

  • Krok 1

Skontaktuj się z sekretariatem SNHiS i zapisz się na listę osób zainteresowanych udziałem w Kursie Pedagogicznym. Kiedy kurs będzie uruchamiany, zostaniesz o tym poinformowany.

  • Krok 2
Podpisz deklarację uczestnictwa w kursie pedagogicznym. Weź ze sobą dowód osobisty i indeks. Dane niezbędne do podpisania umowy:

•    imię i nazwisko,
•    numer dowodu osobistego,
•    data i miejsce urodzenia,
•    numer albumu,
•    deklaracja pisemna, że zapoznano się z regulaminem i harmonogramem opłat za kurs.

  • Krok 3

Dokonaj wpłaty za kurs (jednorazowo bądź w dwóch ratach).

  • Krok 4

 Weź udział w zajęciach dydaktycznych w ramach kursu i uzyskaj zaliczenia.

  • Krok 5

Zrealizuj dwie praktyki pedagogiczne w szkołach (30 godzin i 120 godzin) i złóż w sekretariacie SNHiS dokumenty potwierdzające ukończenie praktyk. Przed rozpoczęciem praktyk (120 godzin) wpłać na wskazane konto opłatę stanowiącą wynagrodzenie dla opiekuna praktyk w szkole (opłata jednorazowa, trzeci semestr kursu).

  • Krok 6

 Napisz i obroń pracę końcową (trzeci semestr trwania kursu).

  •  Krok 7

 Złóż w sekretariacie SNHiS wszystkie wymagane dokumenty i odbierz świadectwo potwierdzające ukończenie Kursu Pedagogicznego.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty