Strona główna | Profil studium
 

Profil Studium

Działalność Studium wynika z założenia, że wiedza humanistyczna i społeczna stanowi integralną część składową wiedzy niezbędnie potrzebnej w programie przygotowania absolwentów uczelni – inżynierów różnych specjalności.

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych jest ogólnouczelnianą jednostką naukowo-dydaktyczną o charakterze wielodyscyplinarnym, prowadzącą zarówno badania naukowe w zakresie niektórych nauk podstawowych, jak i badania o charakterze utylitarnym, mające znaczenie dla rozwoju dydaktyki przedmiotów humanistycznych i pedagogicznych w uczelniach technicznych oraz dydaktykę przedmiotów humanistycznych, społecznych i pedagogicznych na wszystkich typach kierunków studiów w Politechnice Wrocławskiej i jej zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych.

Badania naukowe i dydaktyka znajdują odbicie w obecnej czterozespołowej strukturze Studium, a jednocześnie stanowią kontynuację badań prowadzonych wcześniej w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych i można je zaliczyć do tradycyjnie rozumianych dyscyplin naukowych z zakresu szeroko pojętej humanistyki.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty