Strona główna | Projekt "AWK - nowe oblicze szkoły jako LOWE" | Zapytania ofertowe
 

Loga: z lewej strony Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój; z prawej strony Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny 

Akademia wiedzy koniecznej (awk) - nowe oblicze szkoły
jako lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji (lowe)

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (termin do 25.04.2018 r.)

 

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej w związku z realizacją projektu pn. „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali wyposażonej w sprzęt audiowizualny oraz świadczenie usługi restauracyjnej (lunch i przerwa kawowa) dla 120 uczestników spotkania podsumowującego w ramach projektu.

 

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe - catering

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (termin do 08.03.2018 r.)

 

na świadczenie usługi restauracyjnej dla uczestników spotkania w ramach projektu realizowanego w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej pn. „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie).

 

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe - catering

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (termin do 05.01.2018 r.)

 

na wydruk 22 plakatów oraz przygotowanie szablonu do druku certyfikatów dla 20 podmiotów w oparciu o dostarczony projekt graficzny na potrzeby projektu prowadzonego w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej pn. „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”

 

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe - cateringZAPYTANIE OFERTOWE (termin do 05.01.2018 r.)

 

na świadczenie usługi restauracyjnej dla uczestników spotkania w ramach projektu realizowanego w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej pn. „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie).

 

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe - catering

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (termin do 17.11.2017 r.)

 

na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników spotkania w ramach projektu realizowanego w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej pn. „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie).


Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe - catering 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (termin do 17.11.2017 r.)

 

na świadczenie usługi noclegu dla uczestników spotkania w ramach projektu realizowanego w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej pn. „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie).


Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe - catering 

 


   

ZAPYTANIE OFERTOWE (termin do 12.10.2017 r.)

 

na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu realizowanego w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej pn. „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie).


Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe - catering 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (termin do 12.10.2017 r.)

 

na świadczenie usługi noclegu dla uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu realizowanego w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej pn. „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie).

 

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe - catering 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (termin do 13.09.2017 r.)

 

na świadczenie usługi noclegu dla uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu realizowanego w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej pn. „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie).

 

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe - catering 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (termin do 13.09.2017 r.)

 

na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu realizowanego w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej pn. „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie).

 

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz zapytanie ofertowe - catering 

 

 

 


 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty