Strona główna | Projekt CABCIN
 

Loga projektu CABCIN oraz UE (Erasmus+). 

 

 "Establishment of Capacity Building Centers as a sustainable solution to raise the standards of teaching staff in Indian HEIs (CABCIN)”

 

Projekt realizowany jest  w ramach Programu Erasmus+, Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Action 2: Capacity building in the field of higher education. Budżet projektu wynosi 947,741.66 EUR.

System szkolnictwa wyższego w Indiach staje w obliczu transformacji, która jest napędzana zmianami gospodarczymi i demograficznymi: do 2020 r. Indie będą trzecią pod względem wielkości gospodarką na świecie. Obecnie ponad 50% ludności Indii ma mniej niż 25 lat; Do roku 2020 Indie będą krajem o największej liczbie ludności wyższej i będą kluczowym źródłem kapitału intelektualnego.

Na podstawie ‘Twelfth five-year plan’ rząd Indii planuje przekształcić sektor szkolnictwa wyższego. Jednym z głównych wyzwań jest niska jakość nauczania i uczenia się na wszystkich poziomach nauki.

Rozwój nauczycieli jest uważany za decydujący dla przyszłości szkolnictwa wyższego w Indiach. Projekt dotyczy kluczowego priorytetu, a mianowicie poprawy jakości nauczania szkolnictwa wyższego, w tym współpracy między uczelniami wyższymi i ich umiędzynarodowieniem.

Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej w Indiach przy wykorzystaniu nowych technologii.
W wyniku realizacji projektu na każdej uczelni partnerskiej w Indiach powstanie “Capacity Building Center (CBC)”, którego głównym zadaniem będzie umożliwienie ciągłego kształcenia poprzez organizowanie szkoleń oraz dostęp do kursów e-learningowych. CBC będą wyposażone w serwery, komputery, platformy e-learningowe. W ramach projektu zostaną przeszkoleni nauczyciele, którzy pełniąc role trenerów będą rozwijać kompetencje nauczycieli w swojej uczelni.

Prezentacja projektu CABCIN

Broszura projektu CABCIN

 

Projekt realizowany będzie w okresie 10.2016-10.2019 przez konsorcjum w składzie:
Uczelnie z Europy:

  • Politechniki Wrocławskiej (Poland), Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych,
  • Frederick University (Cyprus),
  • Technical University of Kosice (Slovakia),
  • Universidade Nova de Lisboa (Portugal),
  • Ghent University (Belgium),

 

Uczelnie z Indii:

  • Parul University (India),
  • North Maharashtra University (India),
  • SAL Institute of Technology & Engineering Research (India),
  • Amity University Haryana (India),
  • RK University (India).Dane kontaktowe:
 
Koordynator Projektu:
Politechnika Wrocławska - Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kierownik Projektu:
dr Kamila Ludwikowska
kamila.ludwikowska@pwr.edu.pl
+ 48 695 350 477

 

fb fb.com/Cabcin

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty