Strona główna | Projekt "TRAILS" | Jakie są korzyści dla szkół zawodowych?
 

Logo Interreg Polska-Sachsen 

 

Jakie są korzyści dla szkół zawodowych?

 

Projekt TRAILS stanowi dodatek do regularnej oferty dydaktycznej szkół prowadzących naukę zawodu. Uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, które będą kluczowe na rynku pracy przyszłości.


  • Nauka przedsiębiorczości

Uczniowie otrzymują wsparcie koncepcyjne i techniczne w pracy nad swoimi pomysłami na nowy produkt lub usługę. Przekazywana jest im również podstawowa wiedza na temat tworzenia modeli biznesowych. Uczniom przekazywane są również umiejętności innowacyjne, aby już wcześnie, na poziomie edukacji zawodowej, zaszczepić w nich przedsiębiorczość i wzmóc innowacyjność.
W ten sposób, do przedsiębiorczego myślenia zachęca się już na wczesnym stadium edukacji. Zebrane umiejętności pomogą uczniom na kolejnych etapach kształcenia i w przyszłej pracy, w tym przy realizacji własnych projektów lub prowadzeniu projektów w ramach przedsiębiorstwa, w których zostaną zatrudnieni.

  • Tworzenie prostych prototypów

W ramach projektu TRAILS uczniowie szkół zawodowych uzyskują dostęp do zestawu mobilnych środowisk pracy wyposażonych w narzędzia i materiały służące do tworzenia prostych prototypów i demonstrantów. W ten sposób uczniowie zdobywają wiedzę na temat szybkiego tworzenia prototypów produktów (rapid prototyiping), metody która jest wykorzystywana w wielu firmach.

  • Stały kontakt z nowymi technologiami

Uczniowie mogą testować nowe technologie, na przykład okulary wirtualnej rzeczywistości czy drukowanie 3D, i tym samym zyskać kompetencje technologiczne, które poszerzą ich horyzonty i uzupełnią wiedzę na temat przyszłych procesów produkcyjnych.

  • Zachęcanie do twórczej pracy

Uczniowie pracują pod nadzorem trenerów innowacyjnych nad własnymi pomysłami, jednocześnie ucząc się nowoczesnych metod pracy (co – working) i  sposobów prezentacji swoich pomysłów (pitching). Znajomość tych nowych stylów pracy i prezentacji przygotuje  ich lepiej do wyzwań rynku pracy przyszłości.

  • Kontakt z regionalnymi pracodawcami
Uczniowie prezentują wyniki swoich prac na warsztatach sieciujących, w których uczestniczą przedstawiciele firm regionalnych. Na warsztatach uczniowie mogą zapoznać się z profilami firm i ich działalnością. Uzyskują więc, na tym wczesnym etapie, kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

Loga partnerów projektu oraz teskt: Projekt „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym – TRAILS” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty