Strona główna | Zespół Filozofii i Socjologii Wiedzy | dr Mateusz Kotowski
 

   Fotografia przedstawia dr. M. Kotowskiego
dr Mateusz Kotowski

 

 • Kierownik Zespołu Filozofii i Socjologii Wiedzy Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • AdiunktO sobie:


Z wykształcenia jestem filozofem i anglistą. W pierwszej z ról zajmuję się przede wszystkim filozofią nauki rozumianą jako teoria poznania naukowego (w 2014 r. obroniłem na Uniwersytecie Wrocławskim pracę doktorską z zakresu sporu o realizm naukowy). W drugiej z ról tłumaczę eseje i artykuły filozoficzne oraz książki z różnych dziedzin nauk społecznych.

Zainteresowania naukowe: epistemologia, filozofia nauki.

Zainteresowania pozanaukowe: kolarstwo, literatura (faktu i piękna), architektura. 

 

Aktualne badania i udział w projektach:

W moich obecnych badaniach koncentruję się na sporze o realizm naukowy, a w szczególności na możliwości rozwinięcia pewnych najnowszych stanowisk realistycznych. Równolegle przygotowuję tom z tłumaczeniami artykułów kluczowych dla współczesnej refleksji nad statusem poznawczym teorii nauk przyrodniczych.

 

Dydaktyka:

Kursy w języku polskim:

 • Filozofia
 • Filozofia nauki i techniki
 • Teoria wiedzy


Działalność organizacyjna:

 

Współorganizacja cyklicznej konferencji naukowej Granice Nauki, organizowanej wspólnie przez Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Wybrane publikacje naukowe:

 

Książki

 

 Artykuły

 •  Konwencjonalizm a realizm: Poincaré i Duhem wobec statusu poznawczego nauk przyrodniczych, „Przegląd Filozoficzny” 3 (2016), s. 103-118.
 • Nowa indukcja a nowy realizm, „Filo-Sofija” 29 (2015), s. 65-78.
 • O rozwoju realizmu naukowego jako selektywnego sceptycyzmu, „Filozofia nauki” XII, 3 (2014), s. 105-123;
 • Do we need one scientific realism?, [w:] Spory o realizm, M. Kotowski, M. Małek (red.), „Lectiones & Acroases Philosophicae” VII, 1 (2014), s. 47-62;
 •  Toulmin’s Evolutionary Theory of Scientific Development: The Study of a Failure, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, Suppl. Vol. English Edition 2013, s. 121-139;
 • O pesymistycznej indukcji, [w:] Granice Nauki, Z. Pietrzak (red.), „Lectiones & Acroases Philosophicae” VI, 1 (2013). s. 131-148;
 • Status wiedzy naukowej w filozofii konwencjonalistycznej, [w:] Wiedza, D. Leszczyński (red.), Wrocław 2013, s. 203-219.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty