Strona główna | Zespół Pedagogiki i Psychologii | dr Katarzyna Zahorodna
 

   
dr Katarzyna Zahorodna

 

 • Członek Zespołu Pedagogiki i Psychologii Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • AdiunktO sobie:

 • studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, filozofia (obrona - styczeń 2007);
 • studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, psychologia (obrona – wrzesień 2009);
 • studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej, Studium Nauk Humanistycznych, obrona na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, obrona - luty 2013,
  tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, tytuł rozprawy: Problem reprezentacji umysłowych w rozszerzonych systemach poznawczych.

 

Aktualne badania i udział w projektach:

Badania nad zagadnieniami pogranicza i wzajemnego wpływu nauk empirycznych (dotyczących poznawczego funkcjonowania człowieka) i filozofii. Interesuje mnie zatem neuroetyka, społeczna nauka poznawcza oraz psychologia opisująca moralne zachowania człowieka.

 

Dydaktyka:

 

 • Etyka,   
 • Zagadnienia etyczne w biotechnologii,
 • Metodologia pracy eksperymentalnej,
 • Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej,
 • Psychologia,
 • Psychologia poznawcza,
 • Trening komunikacji interpersonalnej,
 • Trening autoprezentacji.

 

Działalność organizacyjna:

 

 •   współorganizowanie konferencji Wiedza - Technologia – Przyszłość, konferencja w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu (PWr, listopad 2010);

 

Wybrane publikacje naukowe:

 

 • Materializm eliminacyjny w ujęciu Paula M. Churchlanda, [w:] Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. IV, fasc. 2 (2009), s. 243-250;
 • Percepcja. Między estetyką a epistemologią, R. Konik, D. Leszczyński (red.),  wydawnictwo Studia Philosophica Wratislaviensia, ISBN 978-83-7432-642-1, 2010, Katarzyna Zahorodna, Neuroestetyka – sztuka a mózg, s. 151-164;
 • Przekład: Paul M. Churchland, Materializm eliminacyjny a postawy propozycjonalne, [w:] Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. IV, fasc. 2 (2009), s. 251-272;
 • Przekład: Realizm wobec wyzwań antyrealizmu. Multidyscyplinarny przegląd stanowisk, Prace Naukowe Studium Nauk Humanistycznych PWr, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-614-9, 2011,
  Przekład: Roy Bhaskar, Wprowadzenie. Realistyczna teoria nauki. Rozdział 1. Filozofia a realizm naukowy, s. 229-245.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty