Strona główna | Zespół Filozofii i Socjologii Wiedzy | dr Andrzej Radzio
 


 
dr Andrzej Radzio

 

 • Członek Zespołu Filozofii i Socjologii Wiedzy Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 •  Starszy wykładowcaO sobie

 • Pracownik Politechniki Wrocławskiej od 2001 roku.
 • Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1987).
 • Praca magisterska:  Pojęcie prawdy u Hegla w świetle 'Przedmowy' do Fenomenologii ducha.
 • Praca doktorska z filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim (2001): Eksplikacja kategorii istnienia i bytu w filozofii Kanta i Hegla.
 • Zainteresowania: Problematyka związana z religią, psychologia, sport aktywny.


Aktualne badania i udział w projektach:

Pojęcie Absolutu w pismach  G.W.F. Hegla.
 

Dydaktyka:

 

 • Wprowadzenie do filozofii.
 • Historia filozofii - wybrane zagadnienia.
 • Filozofie i religie Orientu.

 

Działalność organizacyjna:

 

 • Udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki.

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 

 • (2011) Radzio, A.,  Pojęcie bytu w "Nauce logiki" Hegla : egzemplifikacja zniesienia opozycji realizm-antyrealizm, w: (red.) M.Sikora,  Realizm wobec wyzwań antyrealizmu : multidyscyplinarny przegląd stanowisk,  Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • (2005), Radzio A., Kantowskie reguły poznania a istnienie w świetle "Krytyki czystego rozumu",  w: Reguły i działania. Księga Jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego,  Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczna, Pułtusk.
 • (2004) Radzio A.,  Heidegger wobec dociekań nad sensem pojęcia "Sein" w dziele Kanta i Hegla,  w: (red.) P. Madejski, Wielość form dyskursów poznawczych, Wyd. Politechniki Wrocławskiej,  Wrocław.
 • (2002) Radzio A.,  Typy tożsamości w nowoczesnym i "ponowoczesnym" świecie demokratycznym,  w: (red.) M. Chałubiński i in., Idee i ludzie demokracji. Rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville`a, Wyd. Adam Marszałek,  Toruń.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty