Strona główna | Zespół Pedagogiki i Psychologii | dr Emilia Mazurek
 


 
dr Emilia Mazurek

 

 • Członek Zespołu Pedagogiki i Psychologii Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • Adiunkt
O sobie
:


doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania naukowe: edukacja dorosłych, biografie edukacyjne człowieka dorosłego, przewlekła choroba somatyczna w rodzinie (ujęcie psychospołeczne i edukacyjne).

 

Aktualne badania i udział w projektach:

 

 • Projekt „Młoda Kadra 2015 Plus”. Wzmocnienie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Projekt „Nowa jakość kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej”, którego jednym z celów jest uruchomienie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim „Mechanical Engineering and Automatization”.
 • Grant badawczy „Współczesne oblicza macierzyństwa w perspektywie edukacji nieformalnej” finansowany w ramach działalności statutowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (lata 2012 - 2013) realizowany pod kierownictwem dr Martyny Pryszmont – Ciesielskiej.
 • Członek zespołu badawczego „Biografia i badanie biografii”, pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Elżbiety Dubas (Uniwersytet Łódzki).


Dydaktyka:

 

 • Kurs Dydaktyczny Szkoły Wyższej dla pracowników i doktorantów Politechniki Wrocławskiej (przedmioty: Dydaktyka szkoły wyższej, Wybrane problemy andragogiki, Metodyka nauczania przedmiotowego)
 • Pedagogika szkoły wyższej
 • Dydaktyka ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Dzieje myśli pedagogicznej
   

Działalność organizacyjna:

 

 • Kierownik Kursu Pedagogicznego organizowanego przez Studium Nauk Humanistycznych.
 • Członek Komitetu Programowego I Ogólnopolskiej Konferencji „Blaski i cienie w rozwoju młodego naukowca” (organizator: Zespół Pedagogiki i Psychologii, Studium Nauk Humanistycznych, Politechnika Wrocławska): Wrocław 14.05.2013.
 • Uczestnik Dolnośląskiego Festiwalu Nauki:
 • XV Dolnośląski Festiwal Nauki (2012 rok): Warsztaty biograficzne. Uczenie się z biografii (warsztat dla młodzieży gimnazjalnej)
 • XVI Dolnośląski Festiwal Nauki (2013 rok): wykład Mikroświat rodziny w narracjach autobiograficznych matek dotkniętych rakiem piersi
 • Autorka kilku artykułów popularno – naukowych opublikowanych w biuletynie kobiet po leczeniu raka piersi „Nasze Życie”.
 

Wykaz najważniejszych publikacji:

 

 • Mazurek E., Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
 • Mazurek E., Zaradny pacjent jako „biologiczny obywatel”. Znaczenie aktywności grup pacjenckich w promocji zdrowia, „Edukacja Dorosłych”, 2012, nr 2.
 • Mazurek E., Rekonstrukcja piersi: motywacja kobiet i poziom satysfakcji z zabiegu, „Leczenie ran”, 2012, nr (9)2.
 • Mazurek E., Znaczenie wiedzy w podejmowaniu decyzji o poddaniu się zabiegowi rekonstrukcji przez kobiety leczone z powodu raka piersi, „Onkologia Polska”, 2012, nr 15(4).
 • Mazurek E., Obraz siebie kobiet po rekonstrukcji piersi, „Nowiny Lekarskie”, 2012, nr 81(3).
 • Mazurek E., Życie rodzinne w sytuacji raka piersi [w:] Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie red. T. Rostowska, A. Lewandowska – Walter, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Mazurek E., Biograficzne uczenie się kobiety doświadczającej choroby nowotworowej piersi w świetle teorii andragogicznych [w:] Biografia i badanie biografii, T. I. Uczenie się z (własnej) biografii, red. E. Dubas, W. Świtalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Mazurek E., Mikroświaty kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi [w:] (Mikro)światy ludzi dorosłych, red. M. Pryszmont – Ciesielska, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2011.


Książki:

 • Mazurek E., Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty