Strona główna | Zespół Politologii i Komunikacji Społecznej | dr Adriana Merta-Staszczak
 


  
dr Adriana Merta-Staszczak

 

 • Członek Zespołu Politologii i Komunikacji Społecznej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • AdiunktO sobie:


doktor nauk historycznych, wykładowca i adiunkt w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. W jej dotychczasowym dorobku znalazła się jedna monografia „Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnośląskiego w latach 1989-2006” oraz 16 artykułów opublikowanych w latach 2006-2013, w tym dwa wydane w czasopismach zagranicznych. Jej badania naukowe znajdują się przede wszystkim w obszarze historii gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji państwowych w procesie kształtowaniu i rozwoju obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku po okresie transformacji ustrojowej.

 

Aktualne badania i udział w projektach:

 • Obrót (sprzedaż i dzierżawa) nieruchomościami rolnymi i zabytkowymi po 1989 r.
 • „Młoda Kadra 2015 Plus. Wzbogacenie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich”

Dydaktyka:

 

 • Komunikacja społeczna
 • Etyka w biznesie


Działalność organizacyjna:


 • Udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki


Wybrane publikacje naukowe:

 • Wpływ wrocławskich instytucji na produkcję okołorolniczą na Dolnym Śląsku, Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu - „PRAGMATA TES OIKONOMIAS” 2008, s.143-152.
 • Przystosowanie doradztwa na Dolnym Śląsku do wymogów Unii Europejskiej, [w:] Społeczeństwo i gospodarka w badaniach historycznych – dokonania i perspektywy, Wydawnictwo GAJT, Wrocław, 2006, s.261-267
 • Wspieranie turystyki wiejskiej na przykładzie polskiego oddziału Europejskiego Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki w Polsce (ECEAT); [w:] Gospodarczy wymiar turystyki, pod. Red. E. Kościk, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2011, s. 195-200.
Książki:
 • Wrocławskie instytucje i otoczenie instytucjonalne rolnictwa dolnośląskiego w latach 1989 - 2006, Wrocław 2010, ss. 212.


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty