Strona główna | Zespół Politologii i Komunikacji Społecznej | dr Andrzej Postawa
 


 
dr Andrzej Postawa

 

 • Członek Zespołu Politologii i Komunikacji Społecznej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • AdiunktO sobie:


studia wyższe ukończył na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie. Doktorat z socjologii religii obronił na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada dyplom Menedżera w Oświacie, zdobyty w gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej ‘Milenium’. Przez osiem lat pobytu w Italii studiował i zajmował się problematyką migracji oraz bezpieczeństwa w erze nowoczesnych technologii. Przez pięć lat zarządzał placówką oświatową (LO). Interesuje się sportem, gra w siatkówkę i tenisa. Lubi słuchać muzyki, gra na pianinie i gitarze. Pasję czytania książek uzupełnia słuchaniem audiobooków oraz oglądaniem dobrego filmu.

 

Aktualne badania i udział w projektach:

 • Młoda Kadra 2015 plus – kursy e-learningowe: Komunikacja społeczna – medioznawstwo i teorie komunikowania, Estetyka przestrzeni i rozwój zrównoważony – aspekty filozoficzne, społeczne i kulturowe, Humanistyczne aspekty rozwoju zrównoważonego

 

Dydaktyka:

 

 • Socjologia Organizacji i Zarządzania
 • Filozofia Nauk Społecznych
 • Komunikacja Społeczna
 • Social Communication
 • Komunikacja Społeczna – Medioznawstwo i Teorie Komunikowania (wykład e-learningowy)


Działalność organizacyjna:


 • przygotowanie trzech projektów „Język, kultura, uczelnia i środowisko” adaptacja cudzoziemców na uczelni;
 • systematyczny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki,


Wykaz najważniejszych publikacji::

 

1. Postawa Andrzej, Privacy and its risks. W: Communication in management and education /pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, St. Marienthal, Ostriz, 2013.

2. Postawa Andrzej, Ewolucja języka a komunikacja symboliczna. W: Komunikacja wobec wyzwań współczesności /pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Iwony Jagoszewskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. s. 264-280.
3. Postawa Andrzej, Mowa ludzka jako uzupełnienie i dalszy rozwój komunikacji symbolicznej. : Res philosophica: szkice z filozofii współczesnej /red. nauk. Hubert T. Mikołajczyk. Słupsk Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2011. s. 85-100.
4. Postawa Andrzej, Prywatność a nowe technologie. W: Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego /pod red. nauk. Jerzego Machnacza, Moniki Małek, Krzysztofa Serafina. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. s. 219-233.
5. Postawa Andrzej, Trzy wymiary dialogu Ja, Ty i Bóg. „Świdnickie Studia Teologiczne”, 2011, R. 8, nr 8, s. 215-232.
6. Postawa Andrzej. Komunikacja w procesie wychowawczym współczesnej młodzieży w Polsce. W: Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce: problem dialogu i współistnienia /pod red. Józefa Baniaka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010. s. 363-379.
7. Postawa Andrzej, Jörga Spletta doświadczenie wolności w perspektywie filozofii dialogu. „Filozofia Dialogu”, 2009, t. 8, s. 49-65.

Książki:

 

 • Postawa Andrzej, Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce: studium socjologiczne, Kraków, 2005.


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty