Strona główna | Władze | dr hab. Marek Sikora, prof. PWr
 

  
dr hab. Marek Sikora, prof. PWr

 

 • Dyrektor Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • Zespół Filozofii i Socjologii Wiedzy Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • Rada Naukowej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWrO sobie:

Zajmuje się epistemologią, filozofią nauki i socjologią wiedzy naukowej. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej. Pełni funkcję z-cy dyrektora studium. Jest kierownikiem Zespołu Filozofii i Socjologii Wiedzy. Doktorat na temat Problemu interpretacji w metodologii nauk przyrodniczych obronił w 1996 roku. Stopień dra hab. uzyskał w 2008 roku za rozprawę Problem reprezentacji poznawczej w nowożytnej i współczesnej refleksji filozoficznej. Hobby: muzyka jazzowa, kino, wycieczki piesze, rowerowe i narciarskie.

 

Aktualne badania i udział w projektach:

 • Badania nad wzajemnymi zależnościami między naukami przyrodniczymi a naukami humanistycznymi i społecznymi.
 • Udział w projekcie „Młoda kadra 2015”.

 

Dydaktyka:

 

 • Filozofia
 • Wstęp do filozofii
 • Filozofia nauki i techniki
 • Podstawowe problemy współczesnego człowieka
 • Wspólnota i odpowiedzialność (e-learning) 
 • Filozoficzne problemy współczesnego świata (kurs dla doktorantów)


Działalność organizacyjna:

 

 • Współpraca z Instytutem Filozofii UAM w Poznaniu i Instytutem Filozofii UWr (seminaria, konferencje, wykłady).
 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Granice nauki (Wrocław 2012).
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Jedność nauki. Jedność przyrody (Toruń 2011).
 • Udział w IX Polskim Zjeździe Filozoficznym (Wisła 2012).
 • Organizacja Międzynarodowej Konferencji Granice nauki. Spory o realizm (Wrocław 2013).
 • Organizacja I Ogólnopolskiego Sympozjum Filozoficznego Aksjologie Sfery Publicznej (Ciążeń 2013).

 

Wybrane publikacje naukowe:

 

 • Autor dwóch monografii, redaktor dwóch i współredaktor pięciu prac zbiorowych poświęconych problematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki:
 • 1. Sikora M., Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych, Poznań 1997;

  2. Sikora M., Problem reprezentacji poznawczej nowożytnej i współczesnej refleksji filozoficznej, Poznań 2007;

  3. Sikora M. (red.), Człowiek między filozofią a teologią, Wrocław 2009;

  4. Sikora M. (red.), Realizm wobec wyzwań antyrealizmu, Wrocław 2011

  5. Goćkowski J., Sikora M. (red.), Modele nauki, Poznań 1993;

  6. Goćkowski J., Sikora M., (red.), Porozumiewanie się i współpraca uczonych, Kraków 1997;

  7. Madejski P., Sikora M. (red.), Rodzaje wiedzy o świecie, Wrocław 1999;

  8. Chałubiński M., Goćkowski J., Sikora M. ( red.), Punkty widzenia – problemy socjologii wiedzy, „Colloquia Communia”, 2002, 1 (72);

  9. Chałubiński M, Dalorme A., Kisiel P., Sikora M., Woźniak A. (red.), Reguły i działania, Pułtusk 2004.

 • W okresie ostatnich dwóch lat (2011 – 2012) autor dziesięciu artykułów::

   

 1. Sikora M., Problem prawdy w kontekście sporu realizmu z antyrealizmem, [w:] Prawda„Studia Systematica” 1 (2011);

 2. Sikora M., Różne oblicza realizmu i antyrealizmu, [w:] Realizm wobec wyzwań antyrealizmu, Sikora M. (red.), Wrocław 2011;

 3. Sikora M., Spór realizmu z antyrealizmem w świetle współczesnej refleksji nad nauką, [w:] Realizm wobec wyzwań antyrealizmu;

 4. Sikora M., Problem neutralności współczesnej nauki, [w:] Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego, J. Machnacz, M. Małek, K. Serafin (red.), Wrocław 2011;   

 5. Sikora M., Problem reprezentacji poznawczej we współczesnej refleksji nad nauką, Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. VI, fasc. 4 (2011);

 6. Sikora M., Galileusz jako autor nowożytnego ideału nauki, [w:] Lectiones & Acroases Philosophicae, V (2012);

 7. Sikora M., Problem stabilności znaczeń wyrażeń językowych, [w:] Filozofia a sfera publiczna, P. Orlik, K. Przybyszewski (red.), Poznań 2012;

 8. Sikora M., Reguły czy hipotezy? Spór o interpretacje wyrażeń językowych, [w:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 3/2012;

 9. Sikora M., Constructivism and Realism on the status of scientific facts. Bruno Latour versus Ian Hacking, [w:]. Studia Philosophica Wratislaviensia – Supplementary vol., English Edition 2012.

10.Sikora M., Ewolucja myśli konstruktywistycznej, [w:] Forum Socjologiczne, nr 3 (2012).

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty