Strona główna | Zespół Pedagogiki i Psychologii | dr hab. Alicja Kalus
 


 
dr hab. Alicja Kalus

 

 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii
 • Kierownik Zespołu Pedagogiki i Psychologii Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • Członek Rady Naukowej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
Rozwój naukowy:

 

 • (2000) doktorat w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JP II,
 • (2011) habilitacja – Uniwersytet Jagielloński.

 

Zainteresowania naukowe:

 

 • psychologia rozwoju człowieka w kontekście rodziny
 • rozwój człowieka a środowisko fizyczne i społeczne
 • psychologia bezdzietności i adopcji.

 

Aktualne badania i udział w projektach:

 

 • Psychologia rodziny adopcyjnej.
 • Rozwój człowieka w przestrzeni materialnej i społecznej.
 • Projekt „Młoda Kadra 2015 Plus”. Wzmocnienie oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej w zakresie ogólnouczelnianych przedmiotów wybieralnych oraz wdrożenie nowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Projekt „Nowa jakość kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej”, którego jednym z celów jest uruchomienie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim „Mechanical Engineering and Automatization”.

 

Dydaktyka:

 

 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia relacji międzyludzkich
 • Interdyscyplinarne seminarium doktoranckie „Rozwój człowieka w przestrzeni materialnej i społecznej”
 • Kurs Dydaktyczny Szkoły Wyższej dla Pracowników i Doktorantów Politechniki Wrocławskiej (wybrane zajęcia)
 • E-learning – Psychologia architektury i estetyka krajobrazu
 • Seminarium naukowe z psychologii rodziny (Instytut Psychologii i Instytut Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego)

   

Działalność organizacyjna:

 

 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Blaski i cienie w rozwoju młodego naukowca”, Politechnika Wrocławska, 2013.
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Rodzina w zmieniającym się świecie”, Opole 2013.
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

  

 Udział w konferencjach:

 

 • Advances in Pneumology, Juny 17-18, 2011, Bonn, Germany.
 • 26th Conference of European Health Psychology Society. Conference Theme: Resilience and Health. Charles University, Prague, NIPH Prague, Praga, 21-25 sierpnia 2012 r.
 • 6th ESFR Congress, Lillehamer 2012. Institute of Social Research. Lillehamer, 26-29 września 2012 r.

 

Wykaz najważniejszych publikacji:

 

 • Kalus A. (2011). Psychosomatic Disorders Among Adopted People, Advances in Experimental Medicine and Biology. 369-375: SPRINGER (IF)
 • Kalus A. (2009). Funkcjonowanie system rodziny adopcyjnej. Analiza psychologiczna. Opole 2009 (monografia habilitacyjna)
 • Kalus A. (2009). Illness in the Family. Empirical viability of selected theoretical models. Polish Journal of Social Science, vol. 4, no. 1, 77-91. (4 pkt.)

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty