Strona główna | Zespół Politologii i Komunikacji Społecznej | dr Tomasz Stępień
 


 

dr Tomasz Stępień


 • Członek Zespołu Politologii i Komunikacji Społecznej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr

 • Kierownik ds. Humanistycznych kursów e-learning'owych

 • Członek Rady Naukowej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • Członek Komisji ds. Stypendiów dla Młodych Doktorów w ramach projektu UE „Młoda kadra 2015plus”Przebieg kariery akademickiej i naukowej:


 • 01.-06.2011:   Prowadzenie wykładów na Technische Universität Dresden oraz Pädagogische Hochschule Karlsruhe (Erasmus-Docent)
 • od 2009:         Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej
 • 2003-2008:    Studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Praca doktorska:„Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach”)
 • 2003-2007:     Pobyty naukowo-badawcze, kwerendy w archiwum Antona Hilckmana w Niemczech
 • 2000-2001:     Staż naukowy przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1999-2006:     Studia doktoranckie w zakresie filozofii na Heinrich-Heine-Universitiät Düsseldorf (Niemcy)
 • 1998-1999:     Studia europeistyki i stosunków międzynarodowych w Institut Européen des Hautes Études Internationales Nicea (Francja); Praca magisterska: “Essai sur la geopolitique euroregional“
 • 1994-1998:     Studia filozofii, germanistyki i psychologii na Heinrich-Heine-Universitiät Düsseldorf (Niemcy); Praca magisterska: „Zur philosophischen Kritik der Ökonomie“

 

Aktualne badania i udział w projektach:

 

Tematyka prowadzonych badań:

 • Współczesna filozofia kultury i techniki
 • Filozofia niemiecka XX wieku
 • Edycja i opracowanie „Dzieł zebranych” Antona Hilckmana
 • Analizy współczesnej polityki szkolnictwa wyższego i badań naukowych
 • Analiza paradygmatów współczesnej humanistyki i nauk inżynieryjno-technicznych

 

Udział w projektach:

 • Projekt UE „Młoda kadra 2015plus” (Nr POKL 04.01.01-00-011/10-00)
 • Projekt „Nowa jakość kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej”, IV Priorytet Szkolnictwo wyższe i nauka POKL (Działanie 4.3 Strategii Europa 2020)

 

Dydaktyka:

 

Wykłady/seminaria ogólnouczelniane:

 • Filozofia kultury i techniki
 • Etyka
 • Humanistyka i technologie (e-learning)
 • Technologiczne transformacje społeczeństwa (e-learning)
 • Socjologia przestrzeni: Miasto i obszary wiejskie
 • Socjologia. Teoria społeczeństwa i polityki Komunikacja społeczna

 

Wykłady/seminaria doktoranckie:

 • Globalizacja mobilności: wyzwania i zagrożenia. Aspekty humanistyczne rozwoju środków transportu i technologii inżynierii środowiska (e-learning)
 • Szkolnictwo wyższe i polityka badań naukowych: zmiany i wyzwania
 • Higher Education and Research Policy. Changes and Challenges

 

 

Działalność organizacyjna:

 • Od 2013:         Redaktor i wydawca serii wydawniczej „Comaparative Studies on Education, Culture and Technology/Vergleichende Studien zur Bildung, Kultur und Technik” (Wydawnictwo Peter Lang)
 • 2009-2013:     Prowadzenie wykładów w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
 • 2009-2012:     Aktywny udział przy organizacji konferencji Studium Nauk Humanistycznych PWr
 • 2008-2013:     Udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Nagroda JM Rektora Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność Uczelni w 2012 r.
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność Uczelni w 2011 r.
 • Nagroda JM Rektora Politechniki Wrocławskiej w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność Uczelni w 2010 r.
 • Dyplom JM Rektora Politechniki Wrocławskiej za wyróżniający wkład w organizację oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży w ramach XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej w 2010 roku.
 • 1998-1999: Stypendium naukowe Komisji Europejskiej (Francja)
 • 1996-2001: Stypendium naukowe Fundacji im. Friedricha Naumanna (Niemcy)
   

Publikacje naukowe: