Strona główna | Zespół Antropologii Filozoficznej i Etyki | dr Teresa Marcinów
 


 
dr Teresa Marcinów

 

 • Członek Rady Naukowej Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • Opiekun koła naukowego DialogosDydaktyka:

 

 • Wstęp do filozofii; Podstawy filozofii społecznej;
 • Europejskie procesy integracyjne; Europa na tle świata; Dylematy europejskie;
 • Etyka inżynierska;
 • Komunikacja społeczna; Komunikacja w procesie integracji europejskiej;
 • Socjologia organizacji i kierowania;
 • Estetyka przestrzeni z elementami socjologii miasta i urbanizacji;
 • Technologie w cywilizacjach;
 • Chiny, Indie, Japonia we współczesnym świecie;

 

Działalność organizacyjna:

 

 • Uczestnik konferencji Pokój w stosunkach międzynarodowych, Pieniężno, 25 – 27VI 2012 r. Cywilizacja dialogu czy wojna cywilizacji? Rola technologii w stosunkach międzynarodowych.
 • Uczestnik konferencji Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony zdrowia – szanse i wyzwania, Pieniężno 20-22 VI 2011 r. Miejsce Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Europie – spotkanie kultur.
 • Uczestnik Szkolenia: Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ICT
 • Udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w 2008 r. „Dialog jako  kategoria i zjawisko wielowymiarowe od klasycznego do współczesnego ujęcia” w Poznaniu zakończonej publikacją Rozumienie dialogu w procesie  interioryzacji wartości w ujęciu J. Tischnera
 • XVI Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska, 25.09.2013 r., Tytuł referatu Kodeksy korporacyjne;
 • XVI Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska, 25.09.2013 r., Tytuł referatu „Mowa” ciała;
 • Uczestnictwo w wydarzeniu „Wrocław Vaclava Havla” 19.07.2013 r., prezentacja książki "Tradycja jest wyzwaniem"
 • Wystąpienie w Klubie Seniora, 9.05.2013 r. Tytuł referatu: Inwazja piękna.
 • XV Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska, 25.09.2012 r., Tytuł referatu: Inwazja piękna? – Wrocław – estetyzacja miasta.
 • XV Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska, 25.09.2012 r., Tytuł referatu: Zoom na tłum.
 • XV Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska, 25.09.2012 r., współprowadzenie, Tytuł referatu: Dwa bieguny smaku „Minimalizm Japoński”.
 • XV Dolnośląski Festiwal Nauki, Politechnika Wrocławska, 25.09.2012 r., współprowadzenie, Tytuł referatu: Dwa bieguny smaku „Maksymalizm Indii”.
 • Uczestnik szkolenia Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne w 7.  Programie Ramowym, które zostało zorganizowane przez Biuro Projektów Zagranicznych
 • Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyło się ono 12.12.2008 r. organizator I i II Studenckiego Forum Dyskusyjnego na Politechnice Wrocławskiej 9-12.05.2004 r.

 

Udział w projektach:


 • Uczestnictwo w Projekcie „Młoda kadra 2015plus” realizowanym przez Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej w ramach programu
  UE Kapitał Ludzki (Nr POKL 04.01.01-00-011/10-00) w okresie 10.2010-09.2015 poprzez przygotowanie  i prowadzenie kursów e-learningowych; „Estetyka przestrzeni
  z elementami socjologii miasta i urbanizacji”, „Technologie w cywilizacjach”.

 

Nagrody i wyróżnienia:


 • Dyplom JM Rektora Politechniki Wrocławskiej za wyróżniający wkład w organizację oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży w ramach XV Dolnośląskiego
  Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej w dniach 21-26 września 2012 roku.

Wykaz najważniejszych publikacji:
 • T. Marcinów, Chrystofobia współczesnej Europy w: „Konflikty religijne i etniczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państw współczesnych”, J .Jarząbek, T. Szyszlak (red.) – złożone do druku.
 • T. Marcinów, „Ja – Ty” do „Ja – My” – geneza wspólnoty w: „Tischner, dialog, religia”, M. Manikowski (red.) – złożone do druku.
 • T. Marcinów, Podstawy dialogu społecznego, Radom 2013 r.
 • T. Marcinów, Rozumienie dialogu w procesie interioryzacji wartości w ujęciu J. Tischnera w: Filozofia dialogu, J. Baniak ( red.), tom 7, Poznań 2009 r.
 • T. Marcinów, Znaczenie konkordatu jako umowy międzynarodowej – konkordat 1993 w: Europa narodów, G. Tokarz (red.), Wrocław 2008 r.


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty