Strona główna | Zespół Antropologii Filozoficznej i Etyki | dr hab. Jan Wadowski
 


 
dr hab. Jan Wadowski

   

 • Kierownik Zespołu Antropologii Filozoficznej i Etyki Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr
 • AdiunktObszar zainteresowań naukowych:

 

Główny obszar moich zainteresowań badawczych skupia się na  człowieku, najczęściej w kontekście Innego (filozofia dialogu), jak w wymiarze społecznym i cywilizacyjnym. Interesuje mnie więc zarówno aspekt wewnętrzny (podmiotowy, personalny), jak zewnętrzny (technika, organizacja) ludzkiego doświadczenia. Dlatego też zajmuję się filozofią dialogu, personalizmem, filozofią społeczną i filozofią cywilizacji.

 

Dydaktyka:

 

 • Światopoglądy – poszukiwanie sensu życia,
 • Człowiek i technika. Antropologiczne aspekty rozwoju techniki (e-learning),
 • Człowiek i jego osobowość (pomysł na kurs dra J. Ratajczaka)
 • Filozofia
 • Metodologia badań doświadczalnych
 • Etyka inżynierska


Działalność organizacyjna:

 

 • Koordynator Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej (od 2005r.)
 • Organizowanie sekcji filozoficznej w ramach Dyskusyjnego Koła „Dialogos” 
 • Wykłady w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (Centrum Kształcenia Ustawicznego im. W. St. Reymonta w Legnicy)

 

Udział w projektach:


 • W ostatnim czasie moje badania koncentrowały się na filozofii techniki oraz sytuacji społeczeństwa i cywilizacji naukowo-technicznej. Dlatego też uczestniczę w projekcie Młoda Kadra 2015+ w ramach którego stworzyłem kurs Człowiek i technika. Próbuję również uchwycić naturę ludzkiego doświadczenia i poznania analizując problem intuicji.
   

Wykaz najważniejszych publikacji naukowych:

 

1. Pytania egzystencjalne jako dialogika intuicyjna, w: Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, (red. J. Baniaka), Poznań 2002, ss. 242 – 276.

2. Hipoteza dialogicznej struktury świadomości, w: Filozofia dialogu, Tom. 1 (2003), s. 175 – 184.

3. Informacjonizm, technokratyzm, globalizacja – demokracja wirtualna czy manipulacja? w: Świdnickie Studia Teologiczne Rok I (2004) nr 1, ss. 245 – 262.

4. Faust ponowoczesny – poznawczo etyczne aspekty redukcjonizmu w nauce, w: J. Keller (red.) E. Bareła (red.), I. Bareła (red.). A. Zabołotny (red.), Nauka – Etyka – Wiara. Warszawa 2005, s.  89 – 100.

5. Rozwój osoby jako dialektyka dystansu i zjednoczenia w socjo- i techno – przestrzeni w: Filozofia dialogu, t.6 (2008) s. 79 – 100.

6. Responsoryjność: kulturowo – społeczna geneza i natura świadomości, w: Filozofia dialogu,  Filozofia dialogu, T. 7, 2009. Ss. 351 – 375.

7. Człowieczeństwo i świadomość jako fundamenty dialogu, w: Filozofia dialogu, T. 8, (2009), ss. 227 – 241.

8. „Śmierć Boga”  i „śmierć człowieka”. Suicydalne tendencje w cywilizacji zachodniej, w: człowiek między filozofią a teologią, red. M. Sikora, Wrocław 2009, ss. 89 – 108.

9. Informacja, komunikacja, dialog: Człowiek i społeczeństwo w ontologii spotkania, w: J. Ławrynowicz (red.), A. Zabołotny (red.), Nauka – Etyka – Wiara., Warszawa 2009, ss. 265 – 283. 10.

10. Transhumanizm – nowa utopia XXI wieku, w: Festiwal Filozofii, Tom 1, Utopia wczoraj i dziś, red. T, Sieczkowski, D. Misztal, Toruń 2010, ss. 446 – 465.

11. Między transhumanizmem a transpersonalizmem. Neoczłowieczeństwo w globalnym świecie?, w: H. Romanowska – Łakomy (red.), Esencja człowieczeństwa. Prawda a ludzka cywilizacja, Warszawa 2010, s. 371 – 394.

12. Prawda jako wydarzenie międzyludzkie. Dialog i media, , w: M. Drożdż (red.),  w: Prawda w mediach – między ideałem a iluzją? , Tarnów 2010. Seria: Etyka mediów, T1,  s. 35 – 48,(28)

13. Globalizacja cyfrowa czyli człowiek w cybercywilizacji, w: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok VII (2010) nr 7, s. 349 – 365.

14. Technika i duchowość. Zagrożenia i szanse cywilizacji postindustrialnej, w: J. Machnacz (red.), M. Małek (red.), K. Serafin (red.), Człowiek  wobec wyzwań rozwoju technologicznego, Wrocław 2011. S. 235 – 252.

15. Filozofia dialogu a digitalizacja. Dialog człowieka w sieci cyberistnienia, w: A. L. Zahariasz (red.), Człowiek i jego pojęcie, Rzeszów 2011, ss. 139 -152.

16. Wartości demokratyczne w społeczeństwie sieci, w: B. Banasiak(red.), A. Kucner (red.), P. Wasyluk (red.), Demokracja, tolerancja, oświecenie, Olsztyn 2012., ss. 43 – 56.

17. Architecture – the hallmark of humanity, w: Architectus 2011, No 2(30), s. 25 – 28.

18.  Między dobrem a złem. Agatologia w kontekście rozumu i wiary, w: Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. VII, fasc. 2 (2012), s. 101 – 122.

19. Struktura i źródła rewolucji duchowych, w: Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne, red. J. Baniak, Toruń 2012, s. 351 – 367.

20.  Informacja i odpowiedzialność. Kryzys odpowiedzialności w technologicznym społeczeństwie sieci, w: A. Baczyński (red.), M. Dróżdż (red.), Odpowiedzialność w mediach, Tarnów 2012, s. 62 – 82. Seria Etyka mediów, T4, s.65 – 82.

 •  Książki:

1. Dramat pytań egzystencjalnych. Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne, Wrocław 1999, Wyd. Papieskiego Wydziału Teologicznego, s. 255.

2. Encyklika Fides et ratio a świat współczesny, Wrocław 2010, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, s. 194.

3. Rewindykacja intuicji. Wybrane aspekty filozoficznej i teologicznej interpretacji zagadnienia, Wrocław 2013, s. 275.