Strona główna | Zespół Antropologii Filozoficznej i Etyki | dr hab. Jacek Aleksander Prokopski
 


 
dr hab. Jacek Aleksander Prokopski

 

 • filozof, teolog, tłumacz
 • adiunkt 

Obszary zainteresowań naukowych:

 • antropologia filozoficzna,
 • egzystencjalizm, etyka,
 • filozofia religii, personalizm.

 

Dydaktyka:

 

 • Filozofia współczesna
 • Etyka nowożytna i współczesna

 

Działalność organizacyjna:

 

 • Udział w przygotowaniu konferencji: Aktualność Sorena Kierkegaarda w filozofii, teologii i literaturze w 200-setną rocznicę urodzin myśliciela. Gdańsk i Sopot, 15-16 marca 2013 roku.
 • Popularyzacja nauki podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

 

Udział w projektach:


 • Badania porównawcze filozofii i teologii G.W.F. Hegla i S.A. Kierkegaarda.
 • Projekt popularyzacji myśli S.A. Kierkegaarda w Polsce.

 

Wybrane, najważniejsze publikacje naukowe:

 

 • artykuły:
 •  

1. Kierkegaardowska krytyka Hegla. Wiara kontra system, Gdańsk i Sopot 2013 (artykuł oddany do druku).

2. „Tobie-siebie”, czyli Kierkegaarda anatomia miłości, Kraków 2013 (artykuł oddany do druku)

 

 • książki:

 

3. Soren Kierkegaard. Dialektyka paradoksu wiary, Wrocław 2002;
4. Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności. Krytyka nowożytnej i współczesnej myśli egzystencjalistycznej, Kęty 2007;
5. Hegel - Kierkegaard. Filozoficzno-teologiczna kontrowersja. Krytyczny komentarz do głównych dzieł, Wrocław 2013

 

 • przekłady książek:

 

6. P.P. Rohde, Soren Kierkegaard, Wrocław 2001; L. Szestow, Kierkegaard i filozofia egzystencjalna, Kęty 2003;

7. J. Wahl, Krótka historia egzystencjalizmu, Wrocław 2004;

8. S. Kierkegaard, Modlitwy. Nowa interpretacja jego życia i myśli, Kęty 2007’

9. W. Lowrie, Kierkegaard, Kęty 2011 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty