Strona główna | Kurs dydaktyczny
 

 Zdjęcie przedstawia zatroskanego nauczyciela akademickiego na tle zapisanej kredą tablicy. Źródło: FOTOLIA.COM

 

KURS DYDAKTYCZNY SZKOŁY WYŻSZEJ DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJStudium Nauk Humanistycznych i Społecznych organizuje Kurs Dydaktyczny Szkoły Wyższej dla pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej.

Ukończenie kursu pozwala wypełnić nałożony Zarządzeniem Wewnętrznym JM Rektora nr 19/2011 obowiązek doskonalenia dydaktycznego pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny) albo stopień doktora, którzy rozpoczęli pracę w Politechnice Wrocławskiej od 1 października 2009.

Kurs Dydaktyczny Szkoły Wyższej jest jedno-semestralny. Jego celem jest doskonalenie warsztatu dydaktycznego pracowników w zakresie planowania, organizowania i realizowania procesu kształcenia i wychowywania studentów.

Program kursu zakłada realizację następujących przedmiotów:
 • Dydaktyka szkoły wyższej,
 • Szkolnictwo wyższe i polityka badań naukowych - zmiany i wyzwania,
 • Psychologia rozwoju człowieka dorosłego,
 • Wybrane problemy andragogiki,
 • Metodyka nauczania przedmiotowego,
 • Psychologia grupy,
 • Psychologia komunikacji,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Etyka w nauce i dydaktyce,
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • Emisja głosu.

 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy. 

Formularz zgłoszeniowy na kurs - kliknij aby pobrać.

 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy. 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty